Tidens gang i tidens løb

  • Hvad er tid? Hvordan måles tiden?

 

Hvad er tiden? Når man ikke kræver svar af mig, ved jeg det; men hvis jeg ønsker at forklare det for en, der spørger mig derom, ved jeg det ikke. Augustin (353-430)

 

På denne paradoksale måde besvarede kirkefaderen Augustin det grundlæggende spørgsmål om tidens begreb. Augustin rammer noget meget centralt angående vor forståelse af tidsbegrebet. Vi har jo alle en fornemmelse af, hvad tid er, men vi kan ikke definere tiden - ikke sætte den på kort formel. Sagen er, at tid er et begreb med så mange aspekter, at ingen enkelt disciplin eller betragtningsmåde er rig nok til at indfange dem alle. Hvis man vil studere tiden, bør man derfor gå tværfagligt til værks dvs. forsøge at samtænke mange forskellige fags bidrag til tidsforståelsen. Desuden må man se i øjnene, at den moderne tidsforståelse er et produkt af århundreders videnskab og kultur. Tidsbegrebet har forandret sig i tidens løb.

 

Tidens gang i tidens løb: Et digitalt opslagsværk om tid

 

Med "Tidens gang i tidens løb" kan man se på tiden i tværfaglig og idéhistorisk belysning.

 

Der gøres rede for

  • Filosofier om og opfattelser af tidsdimensionen.
  • Alt om ure lige fra solure til digitalure.
  • Tiden, som den beskrives i religionen. Forskellige kalendersystemer.
  • Tid ifølge Einsteins relativitetsteori.
  • Tiden skildret i billedkunst og musik samt tegneserier og litteratur.

 

"Tidens gang i tidens løb" er et multimediesystem forfattet af Peter Øhrstrøn og udgivet af Systime i 2005 på en cd-rom med masser af billeder, tekst, musik og video, der beskriver tidsbegrebet fra oldtiden og til i dag.

 

Ovenstående er det skærmbillede, som benyttes til den overordnede navigation i systemet.

 

 

 

Bestilling af multimedie-systemet "Tidens gang i tidens løb"

 

 

Systemet kan købes - til Windows eller Mac - ved henvendelse til:

 

 

Steffen Dyrbye Øhrstrøm

 

sdoe00(at)gmail.com

 

 

Pris: 150 kr.